Stránka se upravuje.


Z biologického hlediska se jako dítě označuje buď

- potomek v prvním stupni příbuzenství, tj. syn nebo dcera (celý život zůstává dítětem svých rodičů), nebo

- člověk v prvním období svého života; v tomto smyslu bude o pojmu dítě pojednáno v následujícím textu.


Období dětství (v biologickém smyslu) není obecně ostře ohraničeno. V některých kontextech se za počátek dětství považuje narození, v jiných kontextech se za dítě (nenarozené dítě) považuje i plod. V některých kontextech je konec dětství ztotožňován s dosažením dospělosti, v jiných kontextech se fáze dospívání (adolescence, mladistvý věk atd.) nebo její část k dětství již nepočítá.