Glamour je fotografický žánr, který nemá definovány pevné meze. Dá se říci, že glamour se snaží zachytit na fotografii krásu, půvab a přitažlivost lidského těla. Do fotografického žánru glamour patří spoře oděná či polonahá těla, kde jsou choulostivější partie vhodně zakryty oblečením, případně i jinou částí těla. Dále se do tohoto žánru řadí fotografie zcela oblečené modelky, ale zpracováním musí u diváka vyvolat určitý pocit erotična a sexuálního napětí. Pohled na to, jak má vypadat glamourová fotografie, se měnil v průběhu let, světových válek atd.